آبادان و خرمشهر از منافع منطقه آزاد محروم هستند
محمد گفت: مردم شهرستان‌های آبادان و خرمشهر هیچگونه منفعتی از تبدیل شدن سرزمینشان به منطقه آزاد تجاری، اقتصادی اروند کسب نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید