۹ راهبرد بسیج دانش آموزی برای حفظ بلوط های زاگرس


به گزارش تابناک از کهگیلویه و بویراحمد، جنبش دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد شدید از وضعیت کنونی جنگل های زاگرس اظهار داشت: حفظ و حراست از جنگل ها یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار است اما آیا این امر پایدار است. توسعه برای مسئولان ما شعار است یا الگویی در راه تحقق؟

درختان بلوط همچون هویت زاگرس نشین در تمام عمر خود به جهاد و خدمت ایثارگرانه برای ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان پایبند هستند، اما این میراث گرانبها و سرمایه عظیم همواره شاهد بی مهری هایی بوده است که با شدت مشهود بود. و ضعف در دوران همه دولت‌ها و در این سال‌ها از روند نفوذ انتظار می‌رفت ضمن مطالعه و برنامه‌ریزی، بحران‌زدایی کند، نه ایجاد بحران.

همچنین به دولت که پرچمدار عنوان انقلابی است، هشدار می دهیم که رویه نامطلوب گذشته را در بحث محیط زیست که از ویژگی های دولت انقلابی است، تکرار نکند، زیرا بی توجهی به این اصل خسارات جدی به بار می آورد.

بسیاری از مشکلات بلوط از دیرباز منشأ طبیعی و انسانی گوناگونی داشته است، اما آنچه در مورد موهبتی که زندگی هر فرد به آن وابسته است، ضروری است، درمان مشکل قبل از وقوع آن، برای جلوگیری از بلوط در مراحل تنش و بحران است. اگر به دریاچه ارومیه به عنوان یک موضوع مهم نگاه کنیم، باید به بلوط زاگرس به عنوان یک موضوع مهم نگاه کنیم و باید به مشکل مهم در زمینه پرداخت اعتبار و جمع آوری و نظارت به موقع کالاها توجه ویژه داشت. پرداخت هزینه ها

پیشنهاد می‌شود با اراده مشترک و فعالیت‌های میدانی مستمر و بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی و تخصیص اعتبار مناسب و کافی به دنبال راه‌حل‌های نجات بخش برای بلوط‌ها به عنوان قلب تپنده زاگرس باشید.

آفت پروانه برگ خوار اولین و آخرین آفت درختان بلوط نبوده و نخواهد بود و با راه حل های موقت نمی توان به طور کامل آن را برطرف کرد. به نظر می رسد پیشگیری بهتر از درمان است، برای درختان بلوط نیز اجباری است، زیرا این خسارت مستقیماً با کم بارشی و خشکسالی ارتباط دارد و سوءتفاهمات انسانی مانند سوء تغذیه، بهره برداری از درختان جنگلی و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی شدت این پدیده را دارد. .

حتی با نظارت بر عملیات در زمان مناسب و استفاده از روش ها و ابزار دقیق علمی می توان وضعیت فعلی را بهتر مدیریت کرد.

متأسفانه بی برنامگی و آینده نگری در مسیر تحقق افزایش درختان بلوط همچنان در عملکرد مسئولان استانی و کشوری متزلزل است و اگر بلوط دغدغه شایسته آنها بود، دچار زوال نبات می شدیم. مشاهده گردید گنجینه زاگرس.

درختان بلوط دوره های تنش زیادی را پشت سر گذاشته اند و تجربه و دانش ثابت کرده است که ریشه های تهدید آنها چند عاملی است. بنابراین نیاز به یک طرح جامع کارشناسی همراه با اجرای راهکارهای جدید و حمایت همه جانبه دارد که در رأس این راهکارها توجه به تغییرات اقلیمی و اکوسیستمی و استفاده منطقی از این اکوسیستم‌های جنگلی ضروری است.

برای دستیابی به زندگی پایدار درختان بلوط موارد زیر توصیه می شود:

۱- پیوند دانشگاه با نهادهای دولتی و همکاری در حوزه های مختلف بر اساس اولویت نیازها

۲- شناسایی کامل ژنوتیپ های متحمل بلوط های ایرانی به این تغییرات اقلیمی و ثبت آرایه های ژنی و شناسایی محلول های درمانی جدید منطبق بر آنها.

۳- شناسایی پاتوژن های قارچی و باکتریایی برای دستیابی به فرمولاسیون کارآمد برای تقویت و احیای جنگل های بلوط.

۴- از نظریات کارشناسان و متخصصان استفاده کنید و راهکارهای علمی را به ابزار دقیق عملی تبدیل کنید

۵- اجرای قطعات دائمی برای ثبت دقیق تغییرات جنگل و بلوط

۶- محلول ها را در زمان های مناسب تزریق کنید

۸- کشت زیرزمینی مربوط به اکوسیستم و ارائه راهکارهای جایگزین برای جبران وضعیت کشاورزان.

۹- آموزش کلیه کشاورزان و عموم مردم برای حفاظت هر چه بهتر از بلوط

در پایان لازم است مجموعه عوامل زنده و غیر زنده، طبیعی و انسانی خشک و زوال درختان بلوط را به طور کامل شناسایی کرد. مسئولان از کمای عملکردی خارج شده و با عزمی راسخ و عملکرد جهادی و انقلابی و پرهیز از غفلت و عملیات مستمر میدانی و کارشناسی و صرف صحیح اعتبارات و نظارت دقیق، وضعیت بلوط ها را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب رسانده اند. . دولت اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت در کنار برنامه های کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد تا در آینده شاهد آفات و بیماری های دیگر باشیم.

برای احیای بهینه جنگل‌های بلوط زاگرس باید از ناامنی فردی و جمعی و بی‌توجهی نهادهای دولتی و خصوصی پرهیز جدی کرد و در زمان بحران، ثروت‌آفرینی کرد و با درختان بلوط نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان یک فرصت و ضرورت رفتار کرد. تداوم زندگی دیده می شود تا مسئولیت ما در قبال آن فراگیرتر شود و اراده همه سر کار بیاید.

لازم به ذکر است که مطالبه بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد تنها نظارت بر وضعیت فعلی درختان بلوط زاگرس نبوده و حق خود را می دانیم که از دولت مردان فعلی در پاسخ به مردان قبلی مطالبه گری کنیم. دولت.