۷۰۰ هکتار جنگل به منابع طبیعی مازندران سپرده شد!


به گزارش تابناک مازندران به نقل از سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه در گفتگوی تلفنی با این گروه خبری گفت که آیا قبل از صدور رای بدوی دادگاه درباره منابع طبیعی سوال کرده است؟

منابع طبیعی به عنوان امانت حوزه های ملی نسبت به ثبت اسناد و بنیاد علوی ادعایی نداشته است.
امینی افزود: منابع طبیعی سوادکوه پس از اطلاع از سند مذکور و صدور رای، هم اکنون به عنوان ثالث وارد پرونده شده و با توجه به این موضوع در خصوص ماهیت سند و حکم صادره شکایت کرده است. پوشیده از جنگل و بید است تا در مراجع قضایی شنیده شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: محاکمه این منطقه در سه مرحله از سوی منابع طبیعی رای داده شد و امیدواریم این منطقه به عنوان مداخله ای به منابع ملی بازگردد.