۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شهرستان آمل پرداخت می شود


به گزارش تابناک مازندران، محمود حسینی پور استاندار مازندران در گفت وگویی گفت:
بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شهرستان آمل پرداخت می شود/صنایع دانش بنیان زیربنای توسعه صنعتی استان هستند.

بر اساس این گزارش، استاندار مازندران در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل صورت گرفت؛ گفت: در این راستا از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند. وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز ۵۰ میلیارد تن سپرده بانکی برای واحدهای تولیدی این شهرستان تصویب کردیم تا در آینده شاهد افزایش اشتغال باشیم و همچنین کارگروه تامین شیر و شیر تشکیل شود. استان و توجه لازم به طرح های حمایت از حیوانات صورت گیرد تا بتوان در آن حوزه سیاست گذاری کرد و این مجموعه با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای مازندران در دامپروری خاطرنشان کرد: شهرستان آمل باید به قطب صنعتی مازندران تبدیل شود که این امر نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است تا این شهرستان به قطب صادراتی کشورهای منطقه شمال و سودآور تبدیل شود. بازار صادرات از طریق ‘توسعه تولید در این استان.