۳۰ اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین وجود دارد


بر اساس گزارش ها تابناک ایلام; هادی کرمی گفت: مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان برای شروع کارها در اختیار شهرداری قرار گرفته است قرار است در حوالی سه راهی جندالله تصفیه خانه زباله ساخته شود که علاوه بر ایجاد اشتغال، تولید کود، برق و منبع درآمد پایدار شهرداری می شود.

وی گفت: اقدام مهم نهضت آسفالت است که در دستور کار قرار دارد. در سال های گذشته کمبود آسفالت وجود داشت، اما اکنون قیر یارانه ای است و بخشی از آن قیر است.مناطق حاشیه نشین متعلق به کمون بوده و قسمت دیگری از قیر توسط کمون برای کارهای عمرانی خریداری شده است.

کرمی افزود: اعدام پارکینگ طبقاتی یکی از ضروریات شهر ایلام این است که پارکینگ طبقاتی در اجرای آن مشکلاتی داشت.

وی گفت: شهردار ایلام چندین ماه است که به این سمت انتخاب شده و اکنون در حال کار بر روی ساختار اصلی اداری است و باید همه این موضوع را درک کنیم اما اگر تجربیات شهردار و همچنین در منطقه را در نظر بگیرید. خدمات شهری که تخصص ایشان است، همچنان در این حوزه موفق نبوده و افتی داشته است که امیدواریم با اقدامی بهبود یابد.

این چیزی است که شورای شهر گفته است تضاد صداها بله، این یک امر طبیعی و ماهیت شورا است، اما در فضای مجازی موضوعی مبالغه می شود و موضوعاتی مطرح می شود که اصلاً موافق نیست.

کرمی خاطرنشان کرد: کاری که در حال حاضر از سوی شورای جدید شهرداری انجام می شود، بحث مالی است که موضوع همه شهرداری های سراسر کشور است و قطعا با مدیریت از این بحران و مشکلات عبور خواهیم کرد.

وی گفت: ما از همه رسانه ها انتظار داریم همین کار را انجام دهند توسعه شهر اگر نقد یا طرحی دارند پیشنهاد استفاده کنند.هدف همه ما خدمت به مردم است.همه اعضای شورای شهر در کنار شهردار هستند و برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنند.

فارس