۲۴ نکته تغذیه سالم برای کاهش وزن و احساس عالی


غذای پاک حول محور دانستن غذا و اینکه از کجا می آید می چرخد.

برای احترام به این اصل هیچ راهی بهتر از ایجاد رابطه با کشاورزان محلی که غذای مصرفی شما را پرورش می دهند یا پرورش می دهند وجود ندارد.

خرید مستقیم غذا از مزارع کوچک به این معنی است که می توانید از روش های مورد استفاده برای پرورش محصولات و پرورش حیوانات گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات مطلع شوید.

حمایت از مزارع محلی به معنای ایجاد ارتباط با غذای شما و در عین حال حمایت از اقتصاد محلی است.

به علاوه، خرید مستقیم غذا از مزارع محلی به این معنی است که تضمین می‌کنید از تازه‌ترین غذای موجود در فصل لذت ببرید.



Source