۲۲ هزار تن جو توسط اقلیدس جمع آوری می شود


تابناک فارس به نقل از ایانا: خدامراد دشیر با اشاره به اینکه حدود ۷ هزار هکتار مزارع آبی و ۱۳۰۰ هکتار دیم در منطقه مذکور است، گفت: پیش بینی می شود بیش از ۲۲ هزار تن جو از این مزارع جمع آوری شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال برداشت جاری وضعیت بارندگی نامطلوب است و در چند مرحله شاهد سرمازدگی بهاره بوده ایم، گفت: تعداد زیادی از مزارع شهرستان اقلیدس به این دلایل سودجو یا با کاهش پرداختی هستند. بیش از ۲۰ درصد با آن مواجه هستند

وی با بیان اینکه برداشت سریع محصولات زمستانه در اولویت است، گفت: از ادوات برداشت روزانه بازدید و هماهنگی های لازم با شرکت پخش فرآورده های نفتی برای سوخت رسانی به ترکیب ها انجام شد.

این فن با اشاره به اینکه محصول جو در خوراک دام استفاده می شود، افزود: امیدواریم محصول مزرعه پاسخگوی نیاز بیش از ۲۵۸ هزار حیوان سبک و سنگین در شهرستان اقلیدس باشد.