۲۱ طرح حوزه سلامت در سفر رئیس جمهور به استان به تصویب رسیدبه گزارش تابناک مرکزی، دکتر سید محمد جمالیان افزود: گل سرسبد پروژه های این حوزه در استان مرکزی پروژه بیمارستان ولیعصر اراک است که ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان حضرت ولیعصر اراک در نظر گرفته شده است. مصوب برنامه کل کشور و سازمان بودجه و وزارت بهداشت تا خرداد ۱۴۰۲ به نسبت مساوی تخصیص یابد.
وی یادآور شد: ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل فاز سوم بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، ۸ میلیارد تومان برای تکمیل اورژانس رادیوتراپی و سوختگی، ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی زنان و زایمان و ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه اختصاص داده شده است. برای دانشجویان پزشکی اراک تصویب شد.
وی تاکید کرد: ۱۰ میلیارد تومان برای پایگاه اورژانس هوایی، ۱۳ میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه کلاس های آموزشی، ۴ میلیارد تومان برای تجهیز سلف سرویس، آزمایشگاه و اتاق آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین، ۵ میلیارد تومان برای تا تکمیل و تجهیز آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خمین پیش بینی شده است.
دکتر جمالیان ادامه داد: مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام بهداشتی و درمانی استان مرکزی از جمله ساخت و تجهیز پایگاه انتقال خون استان و تکمیل پردیس دانشگاهی مصوب شد. هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی.
وی تاکید کرد: همچنین ۳۰۰ میلیون تومان برای بیمارستان شهرستان ساوه و ۷۰ میلیون تومان دیگر برای پردیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر گرفته شد.