۱۷ میلیارد تومان برای ساخت شهر گلخانه ای شهید بروجردی در نظر گرفته شده است


وی گفت: برای ساخت این گلخانه ۵۰ میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده که حدود ۱۷ میلیارد آن تخصیص یافته است.

نماینده مردم برو و اشترینان در مجلس گفت: تلاش ما ایجاد زیرساخت های شهر گلخانه ای در سال ۱۴۰۱ برای جذب سرمایه گذار و تقویت اشتغال در منطقه است.