۱۵ رشته و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جدید به دانشگاه آزاد واحد ایلام اضافه شد


گزارش کردن تابناک ایلام; بهروز ناصری گفت: ۱۵ رشته و کارشناسی ارشد و دکتری قرار است سال آینده به واحد دانشگاه آزاد اضافه شود و با اضافه شدن این رشته ها تعداد زیادی از داوطلبان استان در دانشگاه آزاد تحصیل خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات اجتماعی توسط این دانشگاه بستر مناسبی را برای تحصیل دانشجویان فراهم کرده است، افزود: در خصوص خوابگاه نیز تمامی دانشجویانی که متقاضی سکونت در خوابگاه بودند، در این دانشگاه اسکان داده شوند.

رئیس دانشگاه آزاد ایلام گفت: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد همچنین برای دانشجویانی که مشکل مالی دارند تمهیدات لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با ۷ واحد آموزش عالی در مناطق مختلف استان چتر آموزشی خود را برای علاقه مندان در نظر گرفته است. فارغ التحصیل شد گسترش یافته است./H