یک سوم سبدهای میوه هدر می رود


تابناک فارس به نقل از صداوسیما: میوه ها و صیفی جات از مهم ترین محصولات کشاورزی هستند که نقش مهمی در تامین نیازهای تغذیه ای و سلامت افراد جامعه دارند. بنابراین حفظ بیشتر این محصولات و افزایش عمر مصرف آنها می تواند علاوه بر توسعه اقتصادی به سلامت و امنیت غذایی جامعه نیز کمک موثری کند.

به گفته کارشناسان، در حالی که تولید این بخش از محصولات کشاورزی با بیشترین مصرف آب همراه است، سالانه بیش از ۵۰ درصد از این محصولات در فارس هدر می رود که در استانی که از کم آبی رنج می برد.

به گفته پاک، معاون اجرایی سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز، بیش از ۱۵ درصد میوه و تره بار میدان به دلیل نبود حمل و نقل و فضای مناسب انبار تبدیل به ضایعات می شود.
فروشندگان میوه و صیفی جات نیز می گویند: در مغازه ها چون زباله های ریز از باغ و مزرعه تا به دست مصرف کننده نمی برند، حدود ۳۰ درصد از بین می رود.
در باغ ها و مزارع به دلیل نبود شرایط برداشت، بسته بندی و حمل و نقل و عدم سازگاری کاشت و تولید با بازار و همچنین الگوی صحیح کشت، ۱۰ درصد محصولات به ضایعات تبدیل می شود.
پیشگیری از ایجاد ضایعات پیش نیاز توسعه کشاورزی تلقی می شود که در سیاست ها و سرمایه گذاری ها به ویژه در صنایع مرتبط با کشاورزی در مقایسه با ضایعات زیاد، نه تنها این ضایعات را به حداقل می رساند، بلکه با صرفه جویی ارزی و صادرات نیز این ضایعات را به حداقل می رساند. مازاد محصولات تولید شده در خارج به رونق بخش کشاورزی، رونق اقتصادی و اشتغال پایدار کمک کرده است.