گزارش خبرگزاری حکومتی از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور


گزارش خبرگزاری حکومتی از برگزاری تجمعات اعتراضی در چند شهر کشور «به بهانه درگذشت مهسا امینی»

ایرنا از برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران، مشهد، اراک، ساری، همدان، ایلام، زنجان، قزوین، بیرجند، تبریز، کیش، اردبیل، بجنورد، کرمان و… خبر داد.

تجمعات محدودی در برخی شهرهای کشور از جمله تهران به بهانه درگذشت مهسا امینی گزارش شده است و شواهد و میزان تخریب اموال عمومی نشان می دهد عده ای از اوباش با برهم زدن نظم عمومی اقدام به تخریب اموال عمومی می کنند. . …