کیفرخواستی برای تیم مرتبط با موساد صادر شدگزارش کردن تابناک آذربایجان غربیبه گزارش میزان، اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد سعی داشتند نیروهایی را که با ادارات امنیتی کشور همکاری می کردند شناسایی و با آدم ربایی، تهدید و ضرب و شتم آنها اطلاعات آنها را منتشر کنند. این افراد بابت ماموریت هایی که انجام داده بودند چندین بار از عوامل رژیم صهیونیستی و افسران موساد پول دریافت کرده بودند.

این گزارش حاکی از آن است که افراد مذکور با برقراری ارتباط تصویری با افسران موساد ارتباط مستقیم داشته و اقدامات اعضای این گروه در استان های آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان انجام شده است.

اعضای این گروه خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند و با گرفتن عکس و ارسال برای افسران موساد وجوه نقد دریافت کردند.

این افراد در برخی موارد حتی اقدام به حذف و کشتار فیزیکی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بود.

در این پرونده برای ۱۰ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات فنی و تفصیلی در رابطه با این پرونده از سوی بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شده است.

کیفرخواست پرونده این افراد صادر و به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده و پرونده طبق موازین قانونی در حال رسیدگی است.

بر اساس کیفرخواست صادره، ۴ نفر از این افراد به فساد مالی متهم شده اند.