کنترل مجرمان به صورت سیستمی در مرز مهران اجرا می شود


گزارش کردن ایلام تابناک; سردار محمد قنبری گفت: در اربعین پیش رو که پیش بینی می شود با شکوه بیشتری نسبت به سال های گذشته برگزار شود نیازمند همت همه دستگاه ها در سطح کشور هستیم.

وی افزود: البته در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف بسیار سختی در این زمینه داریم و آنچه در توان داریم صادقانه، قانونی و صادقانه انجام داده ایم تا در عرصه های مختلف آرامش خاطر زائران را فراهم کنیم. ایام اربعین وارد حسینی شوید.

قنبری ادامه داد: احساس امنیت در بعد ذهنی یکی از اولویت های پلیس برای زائران اربعین حسینی این است که در طول سفر زائران ربعین حسینی برای سفر و شرکت در پیاده روی اربعین حسینی آرامش داشته باشند و همه امکانات و پیش بینی های لازم را فراهم کرده ایم. امنیت خوبی در استان در هنگام تردد زائرین فراهم می کند.

گفت: دغدغه اصلی ما در بحث است نگهبانی پارکینگو تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع جرم در این پارک ها در نظر گرفته شده است