کنترل تخلفات بار، با ترازوی متحرکبه گزارش تابناک مرکزی؛ کارشناسان حراست و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با همکاری پلیس راهور تخلفات حمل بار در جاده های استان را کنترل می کنند.

در همین راستا کارشناسان حراست و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی و همکاری پلیس راه اراک – قم وضعیت بار کامیون ها را بررسی کردند.

در این فعالیت با کنترل ۴۰ دستگاه خودروی ناوگان حمل و نقل کالا، ۴ مورد تخلف کالاهای حمل و نقل مازاد بر تناژ شناسایی و به کمیسیون رسیدگی به تخلفات این اداره کل معرفی شد.