کمیته امداد در زمینه جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه کاری بسیار خوب عمل کرده است


گزارش کردن تابناک ایلامبهرام نیا گفت: کمیته امداد یکی از نهادهای پیشرو در خدمت به جامعه مخاطبان خود است و در واقع شأن و سطح کمیته امداد مرتبط با امام راحل (ره) حفظ شده است.

وی گفت: این موسسه از نظر جذابیت تبصره ۱۸ امکانات در زمینه اشتغال جوانان نیز بسیار خوب عمل کرده است.

بهرام نیا با گفتن این کمیته کمک در طول سالیان متمادی اعتماد ایجاد کرده است. وی ادامه داد: این نهاد در استان ایلام بسیار خوب عمل کرده است.

وی گفت: این نهاد در استان بسیار خوب عمل کرده است که نشان از نگاه مثبت استاندار و معاونت اقتصادی به کمیته امداد در استان دارد.