کاهش تعرفه صنعت بدنه شهر بین المللی لالجین


مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از کاهش قیمت گاز واحدهای تولیدی سرامیک و سرامیک در شهر بین المللی لالجین توسط دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان خبر داد.

بین تابناک همدانمدیرعامل شرکت استان گاز با اشاره به نگرانی جدی صنعتگران سرامیک لالجین در خصوص قیمت گاز مصرفی، گفت: مشکل قیمت گاز واحدهای تولیدی سرامیک و سرامیک لالجین (شهر جهانی سرامیک) با نظارت مستمر حل می شود. به دستور استاندار همدان و با کاهش تعرفه.مصرف دغدغه فعالان این صنعت هنری را نیز برطرف کرده است.

محمدصادق محبی نظر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قیمت گاز مصرفی یکی از دغدغه های جدی صنعتگران سرامیک لالجین بوده و در نتیجه پیگیری های مستمر در دستور اکید استاندار همدان سوخت گاز تعرفه کارگاه های سرامیک از تعرفه صنعتی به تعرفه تجاری کاهش یافت.

وی گفت: بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت گاز صنایع صفال معادل ۱۰ درصد میانگین نرخ خوراک گاز تحلیلی شرکت های پتروشیمی و متالورژی در ماه بوده است. و پایه شناور. مقدار هر سانتی متر مکعب پنج هزار ریال محاسبه شد.

محیبی نظر ادامه می دهد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ و در راستای حمایت از صنایع گردشگری، قیمت گاز صنایع وابسته اعم از صنایع دستی (هتل ها)، هتل ها و مراکز آب درمانی معادل تعرفه بازرگانی معادل ۴۹۵ ریال محاسبه شد. در هر سانتی متر مکعب خواهد بود

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان تاکید می کند: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صنعتگران از جمله سرامیک از قسمت تعرفه صنعتی حذف شدند.

وی گفت: تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری، هتل ها، آب درمانی و صنایع دستی همانند گاز حوزه خدمات بازرگانی است که از ابتدای سال جاری محاسبه، اعمال، تغییر و در قبوض لحاظ شده است. ۱,۴۹۵ ریال.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به صنعت بدنه افزود: از آنجایی که سرامیک در گروه صنعتگران قرار می گیرد، در حال حاضر تعرفه ۰۷ همان پنج هزار ریال است، اما در صورت تغییر مجوزهایی که اتحادیه ها صادر کرده اند، طبق به. بند یک تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب تعرفه تجاری ۱۴۹۵ ریال محاسبه و تعدیل می شود./ ایرنا