پروژه آبرسانی پله کبود هلیلان دییرفر به بهره برداری می رسد


بر اساس گزارش ها تابناک ایلامامیر باقی گفت: با توجه به افت شدید سفره های آب زیرزمینی در شهرستان هلیلان و مشکلات کم آبی شدید ناشی از خشک شدن چاه های آبرسانی در روستاهای بخش مرکزی و مرکزی شهرستان هلیلان شرکت آب و فاضلاب استان در سال ۱۴۰۰ چاه آب آشامیدنی اضطراری با دبی حدود ۲۶ لیتر در ثانیه حفر کرد.

وی افزود: اواسط خرداد ماه سال جاری با انجام مطالعات اجرایی مورد نیاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی از جمله چاه های متولد شده تجهیزات، شبکه برق رسانی و خرید و اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال.

معاونین آب و فاضلاب استان ایلام به پ.موفقیت ۷۰ درصدی پروژهیادآور می‌شویم: با بهره‌برداری از این طرح اضطراری برای تحویل و انتقال آب، مشکل کم‌آبی ۱۸ روستای حدود ۹۵۰۰ نفر در ۲ مجتمع جزمان در بخش مرکزی هلیلان افزایش یافته و از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

باقی ادامه داد: در حال حاضر در تجارت حفر ۲ حلقه چاه عمیق آب شرب برای تقویت آب شهر توحید و روستاهای بخش مرکزی و مجموعه داجیوند در حال ساخت است و در صورت بهره برداری مشکل آب رسانی روستاهای مجتمع داجیوند (چاه ملاهر) و آبرسانی شهرستان توحید و روستاهای بخش مرکزی (چاه) درپروچه)) به طور کامل حل می شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب تاکید می کند برای اجرای طرح های آبرسانی مذکور مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ساختمانی هزینه شده است.تاکید کرد: اجرای فازهای اول و دوم آبرسانی به مجتمع داجیوند نیازمند توزیع اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال است که با تخصیص اعتبار لازم عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.