پالایش نفت ستاره خلیج فارس در یک قدمی تولید گازوئیل یورو ۵ فاصله داردوی تصریح کرد: میزان گوگرد گازوئیل تولیدی در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ پی پی ام است که احتمال بارش باران اسیدی را افزایش می دهد و گازوئیل یورو ۵ برای کاهش گوگرد آن به کمتر از ۵ پی پی ام، این احتمال را به شدت کاهش می دهد. اهمیت زیست محیطی این پروژه

به گفته جعفرپور: از ۲ واحد تصفیه هیدروژن گازوئیل مورد نیاز این پروژه، یک واحد راه اندازی شده و واحد دوم در مرحله پایانی است.

انتهای پیام/