وزش باد شدید برای لرستان پیش بینی می شود


وی بر لزوم استحکام سازه های موقت از جمله پوستر و غیره، نبود پارک علاوه بر درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم تاکید کرد و گفت: این سامانه از روز یکشنبه در استان فعال می شود. .

مرادپور ادامه می دهد: تشکیل کانون های گرد و غبار و نفوذ آن به جو منطقه تا شنبه شب تمام نقاط استان را تحت تاثیر قرار می دهد و تا روز دوشنبه در استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه با افزایش شاخص آلودگی و کیفیت هوا، کاهش دید افقی خطرات این سامانه را به همراه دارد، گفت: پرهیز از فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر، پوشیدن ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، جلوگیری از آسیب های احتمالی به دستگاه های حساس به گرد و غبار و … سایر اقدامات احتیاطی ضروری توصیه می شود.