ورود سامانه بارشی به آسمان ایلام


گزارش کردن ایلام تابناک; ساسان رستمی گفت: اگرچه میزان بارندگی در این سامانه بر اساس تحلیل مدل های عددی ضعیف است، اما به دلیل ماهیت موسمی آن احتمال می رود. تقویت نقطه ای و سیل جاده ها و خیابان ها وجود دارد و خطر رعد و برق وجود دارد.

وی گفت: محدوده پراکندگی این سامانه کل استان است اما در مناطق جنوب و جنوب شرق بیشتر خواهد بود.

گفت: یکی دیگر از پدیده های جوی باد نسبتاً شدید از اواخر امروز تا اواسط هفته آینده در استان سخت خواهد بود که باعث خسارت به تاسیسات چراغ می شود.

رستمی گفت: وزش باد در منطقه موجب احتمال تشکیل توده های گرد و غبار در کانون های تولید ریزگردها در بیابان های عراق و سوریه و نفوذ آن به استان ایلام می شود.

آیرین

این توده گرد و غبار تا روز سه شنبه به صورت دوره ای به استان نفوذ کرده و باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.