ورود اولین اتوبوس تفریحی و دریایی از سواحل خزر به مازندران


به گزارش تابناک مازندران، اولین اتوبوس دریای خزر و تفریحی وارد بندر نوشهر مازندران شد.

اولین اتوبوس تفریحی و دریایی آبهای ساحلی خزر با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی وارد بندر نوشهر مازندران شد.
همزمان با استقرار اتوبوس تفریحی و دریایی در بندر نوشهر، دکتر رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با همراهی دکتر رستم زرودی فرماندار نوشهر-ونزنپور مدیرکل بنادر و امور دریانوردی مازندران -نوشراز از مراحل تجهیز این اتوبوس دیدن فرمایید.

اجرای طرح گردشگری دریایی برای استفاده بهینه گردشگران داخلی و خارجی از جاذبه های طبیعی به ویژه دریای خزر یکی از آرزوهای دیرینه مسافران، گردشگران و مردم خطه شمال کشور بوده است. تحقق این مهم با تشکیل ۱۳.

به گفته کارشناسان با انتقال اتوبوس تفریحی و دریایی از جزیره کیش به بندر نوشهر در ماه جاری، چنین اتفاقی می تواند نقطه آغازی برای اجرای کامل طرح گردشگری دریایی در این منطقه گردشگرپذیر در شمال کشور باشد. کشور. کشور.