هیچ مانعی برای صادرات کیوی مازندران وجود ندارد


به گزارش تابناک مازندران، محمود حسینی پور استاندار مازندران در گفت وگویی گفت:
هیچ مانعی برای صادرات کیوی مازندران وجود ندارد هدف تقویت دیپلماسی تجاری افزایش صادرات محصولات باغی است.

استاندار مازندران در جلسه کارگروه صادرات مرکبات و کیوی چین با اشاره به اینکه موضوع صادرات محصولات باغی استان مازندران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سطح ملی در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: : سه کشور هند، روسیه و چین سه اولویت صادراتی مازندران ذکر شده که تلاش می کنیم هر ساله ظرفیت صادرات مرکبات مازندران را نسبت به سال قبل افزایش دهیم تا به سقف یک میلیون تن صادرات برسیم. در مازندران

دولت و مدیران دستگاه های اجرایی حامیان واقعی رونق بازار و صادرات محصولات کشاورزی به ویژه کیوی و مرکبات مازندران هستند و هیچ مانعی برای صادرات کیوی مازندران وجود ندارد. ‏