هیچ دانشجوی دانشگاه تبریز بازداشت نیست/ همه زندانیان آزاد شدند


به گزارش تبریز تبریز، دکتر صفر نصراله زاده در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان دستگیر شده در تبریز گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و نظر مساعد دادستان محترم مرکز استان تا کنون تمامی دانشجویان دستگیر شده در تبریزی ها آزاد شده اند و به خانواده ها برمی گردند.

رئیس دانشگاه تبریز افزود: دانشجویان فرزندان ما هستند و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم این عزیزان را به جای رفتن به دانشگاه در بازداشتگاه ها رها کنیم و در اغتشاشات اخیر مشخص بود که دشمنان انقلاب افکار عمومی را به هم ریخته اند. امنیت و آسایش کشور با سوء استفاده و تحریک احساسات دانش آموزان است.» داشتند و ما از ابتدا خط دانش آموزی را جدا از خط دشمن می دانستیم.

وی در خاتمه از اولیای دانش آموزان خواست در شرایط حساس کنونی بیشتر مراقب فرزندان خود باشند و در دام دشمنان نیفتند.