همدلی و همزبانی برای اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر / اطلاعیه اختصاصی روزنامه هماخوزستان / افشار پرویزی بابادی


یادداشت اختصاصی روزنامه هماخوزستان / افشار پرویزی بابادی
تاریخ چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که در دین مبین اسلام سفارش شده است که نشان می دهد کم کم توجه مردم به آنها کم شده، غبار فراموشی بر آن نشسته است و گویا هیچ کس به این اصل الهی توجهی ندارد. .

پایداری دین در گرو انجام این فریضه است، یکی از آثار امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نیروهای مؤمنان و تضعیف دشمنان است; زیرا به دستور به معروف، اعمال نیک در جامعه زیاد می شود که خواب شیرین مؤمنان خداست.

راه مطالبه خیر بسیار مهم است و انسان ابتدا باید آنچه را که می گوید رعایت کند، اگر امر به معروف و نهی از منکر با شرایط او و با روش صحیح انجام شود، بر دیگران تأثیر گذاشته و واجب می کند. آن و ترک نفی.

اغراق در اجرای این مقوله و کنار گذاشتن این تکلیف به وضعیت کنونی جامعه منجر شده است.

ترک دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر آسیب های فراوانی به افراد و جامعه وارد می کند و ضررهای فردی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.

اگر مراودات با رعایت ادب و حیا اسلامی همراه باشد و نصیحت کنندگان به گفته خود پایبند باشند، نتیجه خوبی نیز به همراه خواهد داشت.

اگر فعالیت شبکه های اجتماعی را باعث کمرنگ شدن باورهای مردم می دانید، احیای خوبی ها و بدی ها زندگی جدیدی در احیای دین خواهد بود.