هدف دولت دستیابی به بازارهای جهانی و همسایگان آن است


به گزارش تابناک مرکزی، علی اکبر کریمی در مراسم بزرگداشت دهه تولید و تجارت در عراق افزود: فرصت طلایی در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه دنیا فراهم شده است.

وی بیان کرد: امید است این فرصت طلایی موجب جهش صادرات شود و فعالان صنایع و حوزه های مختلف تولیدی از آن بهره مند شوند.

وی گفت: توسعه صادرات به دلیل ظرفیت زیاد در کشور کم است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.

کریمی افزود: امروز در حوزه تولید شرکت های خدماتی مانند برق موانعی وجود دارد و در این راستا مجلس مصوب کرده است که اگر به دلیل قطع برق خسارتی به واحدهای تولیدی وارد شد، دولت جبران کند. “

وی بیان کرد: صنعت در سال های آینده از اجرای نادرست و ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی متضرر شده است و به جای اینکه این سیاست منجر به رونق اقتصادی شود، مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.

نماینده مردم اراک، کامیجان و خنداب در شورای اسلامی گفت: اجرای نادرست این سیاست منجر به تخریب ساختار صنعتی کشور شده و واحدهای صنعتی اراک نیز متحمل زیان شده اند.

کریمی افزود: نمونه واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی در استان مرکزی شرکت واگن سازی بود که با پیگیری های فراوان و با حضور شرکت مپنا واگن پارس اراک به مالک واجد شرایط واگذار شد. تبدیل شد.

وی گفت: اراک هم اکنون شهری با بیشترین میزان استقرار صنعتی در استان است اما از سوی دیگر بالاترین نرخ بیکاری را دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق جدیدی در صنعت استان از واگذاری پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه به بخش خصوصی جلوگیری شده و مشکل جدیدی ایجاد نمی شود. در استان.”

کریمی ادامه می دهد: امسال مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است و مانند تمام دنیا که از مصرف مالیات گرفته می شود، در کشور ما نیز اجرا می شود.

وی گفت: در کمیسیون صنعت مجلس، قانون جامع معادن کشور در حال بررسی و بازنگری است تا گامی اساسی در این زمینه برداشته شود.

در این مراسم از واحدهای نمونه تولیدی، صنعتی و صنفی ملی و استانی استان مرکزی قدردانی شد.