نظارت بر فروشگاه های عرضه سموم در محمودآباد


به گزارش تابناک مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمود آباد از نظارت بر ۲۱ فروشگاه سموم دفع آفات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده به نقش مدیریت صحیح کودها و سموم شیمیایی در تولید غذای سالم و کاهش آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد و افزود: صبح امروز در اقدامی مشترک برای نظارت واحدهای فروش سموم صنعت، معدن و تجارت، واحد حفظ نباتات و حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در توری مشترک از فروشگاه های عرضه سموم این شهرستان بازدید کردند.

وی هدف از نظارت را جلوگیری از تولید و توزیع سموم ثبت نشده و تاریخ گذشته عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد با بیان اینکه ۳۰ فروشگاه تعاونی و خصوصی عرضه سموم در این شهرستان وجود دارد، گفت: در این بازدید کارشناسان بر ۲۱ واحد فروش و عرضه سموم و سموم در سطح شهرستان نظارت کردند.

هادی زاده افزود: هرگونه تغییر در بسته بندی، بازیافت محتویات و برچسب سموم ممنوع است و درج تاریخ تولید و تاریخ انقضا بر روی بسته بندی الزامی است.

وی ادامه داد: در این پایش حضور مسئول فنی در فروشگاه، ثبت اطلاعات کامل فروش سم، فروش سم بدون نسخه گیاهی، خرید سم از شرکت های پخش مجاز، عدم وجود سم تاریخ مصرف گذشته در فروشگاه ، ثبت اطلاعات در سامانه پایش سموم، عرضه و میزان و انواع فروش سموم و سموم، وضعیت زیست محیطی و نحوه مدیریت سم فاسد مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمود آباد در پایان گفت: فروش سموم تاریخ مصرف گذشته ممنوع بوده و توزیع کنندگان موظف به توزیع آن هستند و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.