معاون اول رئیس جمهور وارد پایانه مرزی مهران شد


به گزارش تابناک ایلام؛ محمد مخبر در این بازدید از پایانه مرزی مهران و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی و زیربنایی و رفاهی آن بازدید کرد.

همچنین معاون رئیس جمهور در این سفر از تردد زائران از مرز مهران مطلع شده و از پایانه برکت و زیرساخت های آن بازدید خواهد کرد.