مشکل کم آبی در مازندران جدی شد


به گزارش تابناک مازندران از مهر، تغییرات اقلیمی و برداشت بی رویه سفره های زیرزمینی و مشکلات انسان ساز از یک سو موجب تشدید پدیده فرونشست زمین و بحران کم آبی در مازندران در سال های اخیر شده است.

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها – بهناز مقدس: در سال های اخیر شاهد افزایش کاهش و بحران کم آبی در مازندران به دلیل تغییرات اقلیمی و مسائل دست ساز بشر بوده ایم و با اصلاح الگوی مصرف و مدیریت پایدار مناسب، شاید می توان در این راستا گام برداشت.

برداشت بی رویه آب از سطح زیرزمینی و فرونشست زمین در مازندران به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است و بارها شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه ها بوده ایم که از عوامل اصلی فرونشست و متعاقب آن تنش گسلی و زلزله های اخیر در این استان است.

این در حالی است که طی سال های اخیر شاهدان تغییرات اقلیمی، برداشت غیرمجاز از سفره های زیرزمینی و ساخت و سازهای غیرمجاز پدیده رانش زمین و بحران کم آبی را در مازندران تشدید کرده است.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم مدیریت آب در مازندران گفت: وضعیت بارش در ایستگاه های سینوپتیک مازندران نسبت به دهه گذشته تغییر محسوسی نداشته است، این در حالی است که چالش های آبی استان در این دهه بسیار افزایش یافته است، همچنین برداشت بی رویه آب از ذخایر زیرزمینی و عدم توجه به مدیریت مصرف پیامدهای جدی و بحران های زیادی از جمله فرونشست زمین و درگیری های اجتماعی را در مازندران به دنبال خواهد داشت.