مشارکت ۷ هزار دانش آموز خوزستانی در طرح دانش آموزی آماده


مسعود حمیدی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح دادرس در مدارس، اظهار کرد: طرح دانش آموزی آماده روزهای سخت که به اختصار دادرس نامیده می شود، طرح مشترک آموزش و پرورش و هلال احمر است که برگزار می شود. همه ساله با هدف آماده سازی دانش آموزان در طرح دادرس امسال ۵۰۰ تیم ۱۴ نفره و در مجموع ۷۰۰۰ دانش آموز خوزستانی شرکت کردند.

وی افزود: در این طرح دانش آموزان در دوره ای که در هلال احمر برگزار می شود عملیات احیا و مهارت های امداد و نجات را فرا می گیرند تا تاب آوری بیشتری در برابر حوادث و حوادث داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: رسالت آموزش و پرورش کمک به رشد اجتماعی دانش آموزان است و هلال احمر که مهارت های زیادی دارد با همکاری آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در این امر ایفا کند.