مرد اعدامی روی چوبه دار زنده شد/ اتفاقا در کرج بودبین «تابناک البرز» مدیرکل زندانهای استان البرز در تشریح این حادثه خاطرنشان کرد: رویکرد کارکنان زندان در رسیدگی به پرونده های انتقام جویی که قاتل در مقطعی مرتکب اشتباه و سپس پشیمان شده است، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم است.

علی چهارمحالی افزود: وقتی رضایت والدین را می گیرید نگاه ما انسانی و در مورد قومیت، مذهب و … است. زندگی تبدیل شده است، این شعار سازمان زندان است.

مدیرکل زندانهای استان البرز ادامه داد: در پرونده اخیر برای جلب رضایت شاکی توانستیم با کمک و تلاش وصف ناپذیر رئیس زندان، مددکاران و اعدام یک شهروند افغانستانی را که همسرش را کشته بود دستگیر کنیم. قضاوت اجازه دهید ما را به رضایت سوق دهیم.

وی افزود: این بیمار نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می برد و خوشبختانه اولیای دم چوبه دار از حق قصاص چشم پوشی کرده و از قاتلان عذرخواهی کرده اند.