مدافع مس رفسنجان دانشجوی مهاجر نفت شد


تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان یک مدافع به خدمت گرفت.

عقیل کعبی مدافع فصل گذشته مس رفسنجان با عقد قراردادی به عضویت تیم نفت مسجد سلیمان درآمد.

پس از ایسنا، تا کنون نقی زاده، باقری، محسن زاده، مجدمی، مقتدایی، پیمان میری و علیرضا قرارداد همکاری خود را با نفتی ها تمدید کرده اند و کیانی فر، امیرحسین کریمی، سعید جلالی راد، حسین شنانی، رضا دهاریان رهن و پزا دهمانی. قرارداد همکاری با نفتی. امضاء شده

نفت هم اکنون در کمپ تهران است.