لزوم کنترل کارهای پرخطر در کارگاه های مازندران


به گزارش خبرگزاری صداوسیما مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: همزمان با سراسر کشور به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشان، مانور بازرسی اعتصابی و پایش ایمنی معرفی شد و بیش از ۶۵۰ کارگاه پرخطر در استان.
علی باقری افزود: این رزمایش ملی با مشارکت دستگاه های وظیفه محور در کشور با هدف آگاهی بخشی به اهمیت ایمنی در جامعه هدف، با اولویت حفظ جان کارگران و کاهش حوادث ناشی از کار و… بیش از ۶۵۰ کارگاه با کمیته حفاظت مازندران و نظارت امنیتی توسط مسئولان حفاظت فنی اداره می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کارگاه های ساختمانی و فعالیت های عمرانی جزو پرخطرترین کارگاه ها هستند و طبق بررسی های انجام شده بیشترین حوادث در کشور در این کارگاه ها رخ می دهد، در بحث نظارت جزو اولویت های ما هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه نظارت مستمر بازرسان کار بر اجرای قوانین ایمنی و حفاظتی برای حمایت از نیروی کار، افزود: در ۶ ماهه امسال بیش از ۱۵۰۰ بازدید هدفمند انجام شده است. کارگاه ساختمانی..
باقری با بیان اینکه کلیه کارگاه های ساختمانی ملزم به رعایت نکات ایمنی هستند و مسئولیت تامین شرایط محیط کار ایمن بر اساس مقررات با کارفرمای کارگاه است، تصریح کرد: باید در مدت زمان کوتاهی رفع شود و در غیر این صورت اقدامات قانونی از محل کار انجام می شود. مقامات قضایی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران حفظ سلامت و ایمنی کارکنان را با اولویت حفظ جان کارگران و مردم از اهداف و برنامه های اصلی این اداره کل عنوان کرد و افزود: برگزاری دوره آموزشی ایمنی برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران ساختمانی، صنعتگران، پیمانکاران و کارفرمایان یکی از مواردی است که ارتقای فرهنگ ایمنی در کارگاه ها ضروری و موثر است که مازندران به عنوان استانی پیشرو در این رده دوره های آموزشی گسترده ای را برگزار کرده است.
باقری در بیشتر قسمت ها از ارتفاع سقوط می کند

وی عوامل بروز حوادث در بخش ساختمانی را برشمرد و گفت: اجرای دقیق مقررات ایمنی مربوطه و توجه به ایمنی پسماندها، چاله آسانسور، پله در ساخت و ساز، محدودیت ایمن آسانسورها و استفاده از داربست ایمن و مناسب می تواند نقش مهمی ایفا کند. نقش مهمی در کنترل حوادث دارد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها با همکاری و مشارکت کارفرمایان، کارگران، مهندسان ناظر، پیمانکاران و کلیه شرکای اجتماعی و دستگاه های وظیفه محور تاکید کرد. کاهش حوادث شغلی به خصوص در مناطق ساختمانی.