لزوم مدیریت و مصرف بهینه آب توسط مشترکین


شرکت آب و فاضلاب استان همدان با صدور اطلاعیه ای از تمامی مشترکین خواست تا با صرفه جویی هر چه بیشتر آب، آب مورد نیاز خود را تامین کنند.

گزارش کردن تابناک همداندر اطلاعیه شرکت آبفا استان همدان آمده است: با وجود حداکثر تصفیه، انتقال و توزیع آب در تاسیسات، متاسفانه به دلیل مصرف بی رویه آب به دلیل افزایش قابل توجه دما، ذخیره تیز پایین کشیدن مخازن در شهر همدان و عدم توانایی پمپاژ و انتقال آب طبق معمول هستیم.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است تا با رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف غیرضروری آب همکاران آبفای همدان را در تامین آب پایدار یاری کنند.

۱۰۰ درصد جمعیت شهری و همچنین ۸۳۰ روستای استان همدان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی (لوله ای) بهره مند هستند.

استان همدان نزدیک به ۶۸۰ هزار مشترک آب دارد.

این استان حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر جمعیت شهری و روستایی دارد.