لزوم تکریم و بهره گیری از ظرفیت ذی نفعان برای توسعه آموزش/آموزش ذی نفعان در تمامی زمینه های آموزشی.


به گزارش تابناک هرمزگان، محمد قویدل در نشست همفکری با رئیس و کارشناسان اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش را مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی در توسعه مشارکت های مردمی استان خواند و گفت: مسئولیت آموزش کودکان، جوانان، جوانان و انتقال عناصر و مولفه های فرهنگی به نسل آینده بر عهده این نهاد ارزشمند است.

وی افزود: آموزش در ساختار توسعه کشور مبنای پیشرفت و توسعه نظام محسوب می شود و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دارد.

قویدل یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را توجه به بحث اصول مشارکت در آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم است و اساس توسعه محسوب می شود. آیدی کشور، کمک و حمایت همه اقشار جامعه به ویژه خیرین و مدیران صنعتی مهربان و بزرگوار استان به عنوان پشتیبان و یاور نظام آموزش و پرورش استان همواره مورد تمجید قرار گرفت.

وی استفاده از توان رای خیرین و تکریم و حفظ شان و منزلت و جایگاه آنان را از اولویت های مهم آموزش و پرورش هرمزگان عنوان کرد.

قویدل خطاب به مدیران آموزش و پرورش استان، مناطق و نواحی به احترام و استفاده از ظرفیت خیرین در آموزش و پرورش تاکید و تاکید کرد: حضور خیرین در مدیریت مدارس به ویژه در مدارس شورا و حل مشکلات مشکلات آموزشی و نیازها و آموزشی، روشنگر و بسیار مؤثر است زیرا ذینفعان و اولیای دانش آموزان بازوی توانمند تعلیم و تربیت به شمار می روند و جایگاه ویژه ای در امر آموزش دارند.

در ادامه این نشست مهدی سالاری جینی رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات در زمینه مشارکت های مردمی، شناسایی و شناسایی و ارائه کرد. جذب خیرین به برنامه های این ریاست جهت تجلیل از خیرین در سطح استان