لزوم برخورد قاطع با عاملان جرایم خشن / صدور احکام سالم از اولویت های دستگاه قضایی است.«ذبیح الله خدائیان» در نشست بافق قضات و کارکنان دادگستری با بیان اینکه دستگاه قضایی دستگاهی است که مسئولیت اجرای عدالت را بر عهده دارد، گفت: اجرای عدالت رسالت این سازمان است و انتظار مردم این است که ما اداره کنیم. عدالت و این بار معنای زیادی دارد زیرا مردم از ما انتظار دارند که صبورانه به آنها گوش کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند قضاوت در زمان مقرر صادر شود، تاکید کرد: جایگاهی که در آن قرار داریم جایگاه مهمی است و باید خدا را شاکر باشیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه حفظ شده است. حق و رفع ظلم به ما داده شده و بر این اساس باید به خواسته های مردم پاسخ دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه آستانه تحمل مردم برای واکنش باید بالا باشد، گفت: در دوران تحول و تعالی رئیس قوه قضائیه به موارد یاد شده عمل می کند و ضمن تاکید به دنبال شعار نیست. شأن او و جایگاه قضاوت نیز مستلزم احترام به مشتریان است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان در پایان صدور احکام قطعی، توجه به مقوله زندان ها و زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و… را مورد تاکید قرار می دهد. جنایتکاران گفت: نباید اجازه داد مردم با اعمال خود نظم و امنیت جامعه را بر هم بزنند.