فعالیت های عمرانی ارتش ولایت در روستاها ادامه دارد


بین ایلام تابناک; سردار قدرت کریمیان گفت. بسیج سازندگی ارتش ولایت ضمن اینکه با توجه به توافقاتی که با ادارات داشت توانست عملکرد خوبی با کل کشور داشته باشد.

وی بیان کرد: از جمله برنامه های بسیج سپاه مشارکت با اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، سازمان آب، گردشگری و صنایع دستی و روستاها در پروژه های انجام شده در قالب روستا است. طرح توسعه.

وی افزود: با هماهنگی و همفکری صسازمان های مقاومت، شورای شهر، شورای روستا، خیرین روستا و مردمی که می توانند به آبادانی روستا کمک کنند تفاهم نامه ای امضا کردند که در آینده روزهای خوبی را برای روستا رقم خواهد زد.

واکرینمیان ادامه می دهد: عزم استاندار و مسئولان استان در امر رفع ربوده شده، توسعه و عمران روستاها و حل مشکلات آب و جاده قابل توجه است.