عناصر سبک در منطقه ۳ نصب شده است


به گزارش تابناک هرمزگان، بندرعباس بهمن زاده گفت: منظر شب بخشی جدایی ناپذیر در طراحی محیط شهری است.

وی با بیان اینکه دید در شب جزء جدایی ناپذیر طراحی محیط شهری است که باید همزمان با بقیه قسمت ها توسط طراحان شهری طراحی شود، تصریح کرد: با این تکنیک مهم می توان نشاط و شادابی را به شهر وارد کرد. و صلح را در فضا برقرار کرد. علاوه بر این، میزان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد چنین فضای مفرحی بسیار محدود است.

بهمن زاده افزود: نورپردازی المان شهری باعث بهبود کارایی محیط در تمام ساعات شبانه روز می شود و علاوه بر فضای مفرح برای شهروندان و مسافران، مردم را تا دیروقت بیرون از خانه می کند و رونق اقتصادی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: عناصر حجمی در این دوره با قبل متفاوت است به طوری که همگی در روز به صورت جلوه حجمی و در شب نور به چشم می خورد.

در حال حاضر اجرای این المان های حجمی و نوری در دستور کار منطقه قرار دارد و فاز اول این پروژه در بلوار ساحلی بندرعباس اجرا می شود. و در سایر نقاط منطقه از جمله در بلوارهای اصلی این المان ها نصب و اجرا می شود.

انتهای پیام/