علت ازدیاد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دولت یزدیک معلم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد درباره تعدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و استاندار گفت: کسانی که برای طرح نهضت ملی مسکن در سامانه احراز سکونت مراجعه کرده اند مدارک کامل ندارند برای تکمیل پرونده این طرح نزد استاندار رفت که باعث صلیب شد. در دولت بود

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی هستیم و حجم تقاضا زیاد است، برای پاسخگویی بهتر و سریعتر به متقاضیان، میز خدمت با همکاری بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، دفتر فنی راه اندازی شد. استانداری یزد که می تواند از عهده این حجم از مشتریان برآید.

استاندار یزد همچنین گفت: قرار است حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار واحد مسکونی در شهر یزد ساخته شود که حدود ۹۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.