ضرورت حرفه آموزی زندانیان و ایجاد اشتغال پایدار در گیلان


استاندار گیلان: اشتغال زندانیان در جلوگیری از بازگشت آنها به زندان و کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

نه تابناک گیلان; دکتر اسدالله عباسی وی در دیدار با عضو راست کمیسیون ویژه سند تحول عدالت کشور، با گرامیداشت هفته عدالت و یاد و خاطره شهیدان دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی (ره) و شهدای عزیز ایران اسلامی، گفت: : بکارگیری زندانیان در زندان ضمن توانمندسازی نقش مهمی در بازپروری زندانیان دارد.

یا ایجاد فرصت های شغلی برای زندانیان و خانواده های آنان پیش شرط کاهش آسیب های اجتماعی بود وی افزود: اشتغال زندانیان منبع درآمدی برای آنها و خانواده هایشان بوده و از گرفتار شدن آنها در دام آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

استاندار گیلان نیز اشاره کرد تلاش های سیزدهم. گفت: دولت آماده ارائه تسهیلات و همچنین معرفی مهارت ها و پتانسیل های استان در زمینه صنعتگران در توسعه این هنر است..

عضویت کامل سند تحول عدالت کمیسیون ویژه کشور وی همچنین در این جلسه با اشاره به اینکه گیلان در اجرای سند تحول قضایی با محوریت اشتغال زایی و زندان ها به عنوان استان پایلوت تعیین شد، گفت: استان گیلان به عنوان استانی پایلوت در اجرای سند تحول قضایی با محوریت اشتغال زایی و زندان ها معرفی شد.اشتغال و درآمدزایی در هویت و شخصیت زندانی و بازگشت او به جامعه و خانواده مؤثر است و همچنین نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

دکتر علیرضا جمشیدی اضافه: هوشمندسازی زندانیان، ایجاد فضای سالم در زندان ها و اجرای طرح تحول در زندان ها یکی از مهمترین برنامه های سند تحول عدالت مورد تاکید مقام معظم رهبری است.