صرفه جویی ۲۵ درصدی آب فضای سبز یزد با روش های نوین / به ازای هر یزدی به ازای هر مساحت سبز شهر ۰.۱۶ متر مربع«محمدحسن منصوری زاده» در بازدید رسانه ای و بازدید خبرنگاران از پروژه های این سازمان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: طرح تلفیقی ایجاد فضای سبز در فضای خشک با توجه به کاهش منابع آبی استان و مشکل کاشت و کاشت آن. چمن و گیاهان آبزی اجرا می شود. اجرای این طرح به منظور ایجاد فضای سبز در کنار درختان کم ارتفاع، گلزارها و جاهای باقیمانده با نقش چوب پر می شود.

وی در خصوص فضای سبز شهری یزد نیز گفت: در حال حاضر ۸۹۰ هکتار فضای سبز در یزد وجود دارد، بنابراین سرانه فضای سبز برای هر شهروند ۰.۱۶ متر است که ۰.۴ کمتر از میانگین کشوری است، بنابراین برای جبران این میزان سرانه فضای سبز برای هر شهروند وجود دارد. «این کمبود برای کاشت گل و گیاه با آب کم عمق در دستور کار است.

به گفته وی، سال گذشته بیش از ۱۶۸ هزار گل و ۲۶۴ هزار گیاه در شرایط کم تقاضا و متناسب با شرایط آب و هوایی یزد کشت شد.

منصوری زاده رابطه با کاهش مصرف آب در این بخش را بیان می کند: روش آبیاری سطحی نوینی در فضای سبز شهر اجرا شده که با استفاده از این روش از ۲۵ درصد مصرف آب و ۵۸ انشعاب شرب اضافی جلوگیری می شود. آب از فضای سبز یزد پاکسازی می شود و حذف ۳۰ انشعاب دیگر نیز در دستور کار است.

رئیس سازمان فضای سبز سیما و منظر شهرداری یزد در پایان بهره برداری از پسماندهای پارک محیطی کویر را یکی از اقدامات در دست اقدام شهرداری و از پروژه های مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: پسماندهای موجود در پارک زیست محیطی کویر نیز در حال انجام است. سعی می کنیم در پارک های دیگر نیز از این روش استفاده کنیم.»

بازدید از پارک زیست محیطی کویری معروف به اکو پارک، اثر گلخانه ای و اجرای طرح کشف بافت، طرح آبیاری سطحی نوین (در صدای پایلوت)، جداسازی فضای آبی از فضای سبز، طراحی و اجرای مناطق سبز ترکیبی، طرح نصب سرماهای انقلابی و آخر هفته گذشته پارک بادی و سایه در شهر فراز یکی از مهم ترین بازدیدهای رسانه ای در قالب اتوبوس بود.