شهرری تهران در طول سال به زائران از اماکن مرتفع خدمات رسانی می کند


گزارش کردن تابناک ایلام علیرضا زاکانی گفت: خدمت رسانی به زائران در اربعین امسال را مفتخریم و امیدواریم این خدمات تداوم داشته باشد.

گفت: هادود- ۶۵ تا ۷۰ درصد بازدیدکنندگان کشور را ترک می کنند و برای بازدید از اماکن مرتفع مرز مهران که افتخار بزرگی برای استان و شهرستان مهران است انتخاب می کنند.

زاکانی ادامه داد: وظیفه خود می دانم که از استاندار ایلام تشکر ویژه ای داشته باشم آماده سازی کنگره اربعین این امر باعث شد تا نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران بتوانند از زیارتگاه های مهران خادم نیز بازدید کنند.