شازند اولین نرخ بیکاری در استان مرکزی را داردبه گزارش تابناک مرزیزی، رمضانی در هیات مدیره شهرستان شازند که با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد، افزود: این شهرستان با وجود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی و شهری، دارای کمترین سهم اشتغال و دارای اولین نرخ بیکاری در استان مرکزی است.
فرماندار شازند گفت: آلودگی هوای این شهرستان به دلیل وجود برخی نیروگاه ها باعث بیماری و نارضایتی مردم این شهرستان شده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود و همچنین به دلیل مشکلات موجود این شهرستان می تواند رتبه خوبی در زمینه کاری نداشته باشید.
وی گفت: امید است با بررسی دقیق راه حلی برای مشکلات پیش گفته این شهرستان اندیشیده شود.
وی بیان کرد: تعلیق کارخانه قند شازند یکی دیگر از معضلات این شهرستان است که بسیاری از این خانواده ها را بیکار کرده است که خود مشکلات زیادی را در زمینه اشتغال در این شهرستان ایجاد کرده است.
همچنین در این جلسه سایر مشکلات این شهرستان از جمله مشکلات بخش کشاورزی و مشکلات اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.