سه جودوکار ایلامی به اردوی تیم ملی دعوت شدند


وی افزود: این اردو روز گذشته برگزار شد استان کرمانشاه بازیکنان استارت و منتخب در زمان مقرر در محل کمپ حاضر شدند.

رئیس هیئت جودو گفت: بازیکنانی از سراسر کشور زیر نظر مربیان میهمان کشورمان در این اردو حضور خواهند داشت.

ایرنا