سقوط سه رتبه ای ایلام از نظر نرخ تورم و رتبه اول اشتغال در کشور


گزارش کردن تابناک ایلام; بهرام نیا افزود: بر اساس سامانه نظارتی وزارت کارایلام در سال ۱۴۰۱ رتبه اول خلق اثر را در کشور به خود اختصاص داد.

وی گفت: استان ایلام در سال ۱۴۰۱ از نظر امکانات جذاب تبصره ۱۸ رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد و این دستاوردها حاصل اتحاد و همکاری همه دستگاه ها به ویژه نهادهای دادگستری استان است که خروجی آن به نفع مردم است.

بهرام نیا با پیشنهاد اتحاد و همفکری، همفکری و همفکری مدیران دستگاه های اجرایی استان برای خدمت صادقانه به مردم گفت: امیدواریم همه قدردان این موهبت الهی باشیم زیرا سعادت ما در سایه خدمت صادقانه برای مردم دروغ می گویند.

وی گفت: مردم ایران با اقتدار هر چهار دهه مخالف هستند تحریم های ظالمانه دشمن قیام کرد و نشان داد که هرگز در مقابل استکبار شکست را نمی پذیرد.

بهرام نیا گفت: امروز ولایت فقیه برای کشور افتخار و اعتبار است و با این رهنمودهای فقیه هر روز جلو می رویم.