سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام منصوب شد


گزارش کردن تابناک ایلام; به قضاوت رستم قاسمی وزیر حمل و نقل و توسعه شهریفرشاد دوستی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی ایلام منصوب و جایگزین بهادری شد.

فرشاد دوستی در سمت های مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی، معاونت توسعه منابع مسکن و شهرسازی، عضویت در شورای اسلامی شهر ایلام، معاونت معماری و شهرسازی و معاونت مهندسی خدمت کرد. و احداث اداره راه و شهرسازی استان و غیره.

عبدالله بهادری که سوابق مدیریتی زیادی در استان های مختلف (کرمانشاه، مازندران و ایلام) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اجرایی ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی) دارد و اکنون در آستانه بازنشستگی است.