ساکنان ماهدشت کرج از تردد خودروهای سنگین رها شدند


وی گفت: پروژه کمربندی ماهدشت به طول ۳۲۰۰ متر توسط شهرک صنعتی صفا دشت در غرب ماهدشت ساخته شده و هم اکنون در مراحل تکمیلی قرار دارد.

اخگری تاکید کرد: اجرای این طرح به مشکلات چند ساله تردد کامیون ها، تریلرها و سایر وسایل نقلیه سنگین از مرکز شهر ماهدشت پایان می دهد و از تصادفات ناشی از تصادفات در محدوده شهر ماهدشت کاسته می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت گفت: با ساخت این کمربندی، محصولات شرکت های تولیدی اطراف ماهدشت و صفا دشت در مناطق مختلف کشور از طریق کمربندی ارسال می شود.

وی گفت: برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد تومان از شهرستان ماهدشت هزینه شد.

اخگری با اشاره به سایر پروژه های عمران شهری ماهدشت افزود: پروژه پارک بانوان از دیگر پروژه هایی است که از سال ۱۳۹۸ عملیات اجرایی خود را آغاز کرد که در هفته های اخیر تکمیل و تحویل بانوان ماهدشتی شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت گفت: پروژه بلوار بسیج با مشارکت شهرک صنعتی ماهدشت در ۲ قطعه اجرا شد که قطعه اول با ۲۶۰۰ متر مراحل ساخت را طی می کند.

وی گفت: همزمان با سال تحصیلی جدید کمک نقدی آموزش و پرورش کرج شورای شهرداری و شهرداری ماهدشت تجهیزات مورد نیاز ۴۲ کد مدرسه را تامین کرد.

اهالی ماهدشت بارها خواستار رفع معضل ترافیکی این منطقه به دلیل تصادفات و مشکلات ناشی از رسانه تردد خودروهای سنگین در جاده مرکزی این شهر شده اند.

ماهدشت با حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰ کیلومتری جنوب کرج قرار دارد.