زنان ایلامی اسطوره فداکاری و ایثار هستند


گزارش کردن تابناک ایلام; انسیه خزعلی گفت: ایلام ۳۰۰ شهید زن دارد که علاوه بر این تعداد هیچ گاه در مقابل دشمن شکست نخوردند.

او گفت: ایلام پیشگامان دفاع از خاک در دوران دفاع مقدس بودند و سه هزار شهید والامقام تقدیم نظام کردند.

معاون رئیس جمهور افزود: باشد که این سفر منشا خیر و برکت برای استان و جامعه بانوان فرهیخته باشد.

وی ادامه داد: به لطف خدا امروز پادشاه استد- پیشرفت روزافزون کشور ما در همه زمینه ها هستیم.