زائران اربعین با خودروی شخصی به مرز مراجعه کنند


زائران اربعین با خودروی شخصی به مرز بروند/ زائران ارز همراه داشته باشند

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کل کشور:
در ایام زیارت اربعین با چالش های متعددی از جمله تعداد زائران و کمبود وسایل نقلیه مواجه خواهیم بود، بنابراین زائران باید به تدریج اعزام شوند.

برای مدیریت انتقال زائران توصیه می کنیم مردم با خودروی شخصی به مرز مراجعه کنند.

برای تشویق مردم، هزینه پارکینگ ۵۰ درصد کاهش یافته است.

باید به مردم توضیح داد که این سفر رایگان نیست، بلکه یک سفر ارزان است و هزینه آن نصف هزینه سفر زمینی به حرم است.

زائران پول و ارز به همراه داشته باشند و بهتر است این موضوع را به رسانه ها اطلاع دهند.