روایتی دیگر از وحید امیری در دعوای داخلی تیم ملی


وحید امیری مدافع، هافبک و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر نشان داد که از نظر روحی و حرفه ای در سطحی متفاوت از فوتبالیست فعلی کشور قرار دارد. او در بحبوحه اختلافات شدید درون تیمی به رهبری آزمون و طارمی به هیچ یک از این دو گروه نپیوست و با موضوع وحدت برای ایران مطلبی منتشر کرد.